CHUNCYYU

只问耕耘,不问收获。

   扎尕那的早晨

     雨,静静地下着,凉凉的雨丝从脸上一直滑落到嘴边,咸的。早已心如止水,为什么会动情?路是自己选的,风雨也好,崎岖也罢静静地走下去。

        一条小路曲曲弯弯细又长,一直通往迷雾的远方。                             

    据说是世界上最长的转径长廊(只拍了其中一部分)

          每一个人

          都有一个逃离的愿望

          天堂太远

         尘市浮华...


      雏菊

      有光的日子,你依然可以默默地绽放。

 喜欢在安静的环境里欣赏安静的画面。

 (蝶)    趴在在草地上半小时,终于有了第一张蝴蝶的照片。

放学了

    思索

23456
©CHUNCYYU | Powered by LOFTER